Grønhø til heste

HVORFOR ER GRØNHØ GODT TIL HESTE
Grønhø er et naturligt produkt af græs eller lucerne fra danske marker, som er kunsttørret ned til en tørstofprocent på 88 %, og proteinprocent på min.15 %. Tørret hø har den fordel frem for soltørret hø, at afgrøden bliver opvarmet, hvorved vandet fordamper og eventuelle svampesporer bliver destrueret, samtidig med at varen beholder sin naturlige friskhed og næringsstofindhold. Det sikrer et ensartet og lagerfast foder, hvor risikoen for allergi er stærkt reduceret.

GRÆS
Græs til produktion af grønhø består af forskellige græsarter, som f.eks. Rajgræs, Timothe, Rødsvingel samt kløver i blanding. Disse græsblandinger giver et varieret indhold af næringsstoffer, heriblandt et stort indhold af cellevægsstoffer, og ikke mindst mineraler.

LUCERNE
Lucerne er en af de mest miljøvenlige afgrøder i Danmark, da dyrkningen foregår uden tilførsel af kvælstof samt pesticider. Lucerne er en bælgplante som selv danner sit kvælstof ved hjælp af bakterier, og er anerkendt som et værdifuldt fodermiddel i blandt andet Frankrig og USA.

ENERGI
Afhængig af hestens størrelse, huld og aktivitetsniveau m.m, skal hesten bruge energi i forskellige mængder. Energien i kulhydrater kan være i form af stivelse, sukker eller cellevægsstoffer ( fordøjelige fibre). Det er cellevægsstofferne der giver den struktur, som er nødvendigt i en foderration, for ikke at give en for kraftig forgæring, der ofte resulterer i en forfangenhed eller anden fordøjelsesforstyrrelse.
Størsteparten af energien i lucernen er i de fordøjelige fibre, som dermed er med til at øge hestens velbefindende og helbred.
Græshø har de samme gode strukturegenskaber som lucerne, dog er fiberkoncentrationen lidt lavere.

PROTEIN
Lucernehø har et stort indhold af fordøjeligt protein, som dækker hestens naturlige behov. Det gør Lucernegrønhø specielt velegnet til følhopper og opdræt.
Proteinindholdet i græsgrønhø er lidt lavere end i lucerne, hvilket gør den velegnet til udvoksede heste.

CALCIUM
Heste skal bruge calcium til opbygning af deres knogler. Lucerne har et højt indhold af calcium, og vil fodringsmæssigt passe godt sammen med korn på grund af Calcium/Fosfor- forholdet. Kontroller altid Ca.: P- forholdet i den samlede foderration.

VITAMINER
Kunsttørret græshø og lucernehø har et stort indhold af E-vitamin og beta-karotin, som er et forstadie til A- vitamin. E-vitamin er vigtig for hestens muskulatur samt ydeevne. A- vitamin har stor betydning for hoppens reproduktion, syn og tilvækst. Derudover giver kunsttørret hø gode betingelser for de godartede mikroorganismerne i hestens tarm, til at producere de vandopløselige vitaminer som B- og C-vitamin. Alt sammen har betydning for hestens sundhed og trivsel.

AFPRØVNING AF GRØNHØ TIL HESTE
Landbrugets Rådgivningscenter har lavet afprøvning med fodring af kunsttørret grønhø af græs og lucerne, til føl, hingste, hopper og vallakker i forskellige mængder.

Nogle uddrag af Konklusionen var:
"Afprøvningen har vist, at grønhø i kraft af sit høje indhold af let fordøjelige cellevægsstoffer kan indgå i store mængder af hestens foderration, uden negative effekter. For udvoksede heste kan grønhø endvidere anvendes som fuldfoder, kun suppleret med halm og mineraler og dække hele hestens næringsbehov." "Der var ingen sundhedsmæssige problemer ved fodring med store mængder grønhø."

Kilde: Besætningsforsøg med heste."kunsttørret grønhø til heste". Erik Clausen. Landbrugets Rådgivningscenter- Landskontoret for heste.

 
Sønderjysk Tørreindstri A/S • Tlf.: +45 7474 3976 • Fax: +45 7474 4522 • haymarket@haymarket.dk